Home » เกมส์ฝึกทักษะ & เกมส์ฝึกสมองมากมาย » เกมส์ลากเส้นต่อจุด เกมลากเส้นต่อจุด เกมส์ฝึกทักษะ


เกมส์ลากเส้นต่อจุด เกมลากเส้นต่อจุด เกมส์ฝึกทักษะ

เกมส์ลากเส้นต่อจุด เกมลากเส้นต่อจุด เกมส์ฝึกทักษะ
เกมส์ลากเส้นต่อจุด , เกมลากเส้นต่อจุด, เล่นเกมส์ลากเส้นต่อจุด, game ลากเส้นต่อจุด,  เกมส์ฝึกทักษะเกมส์ฝึกสมอง
เกมส์ลากเส้นต่อจุดออนไลน์ โดยเริ่มต้นจากเลข 1 แล้วขีดเส้นตามไปเรื่อยๆจนถึงเลขสุดท้าย เกมส์ลากเส้นต่อจุดทั้งหมด

วิธีเล่นเกมส์ลากเส้นต่อจุด เกมลากเส้นต่อจุด เกมส์ฝึกทักษะ
เกมส์ลากเส้นต่อจุด โดยเริ่มต้นจากเลข 1 แล้วขีดเส้นตามไปเรื่อยๆจนถึงเลขสุดท้าย ก็จะออกมาเป็นรูปภาพ
– คลิกเมาส์เริ่มที่เลข 1
– แล้วไล่ไปเรื่อยตามเลข จนถึงเลยสุดท้าย
– ต่อจุดให้เสร็จก่อนที่เวลาจะหมด
เกมส์ลากเส้นต่อจุด เกมส์ลากเส้นต่อจุด เกมลากเส้นต่อจุด เกมส์ฝึกทักษะ

ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการ เล่น เกมส์ฝึกสมอง : เกมส์ลากเส้นต่อจุด เกมลากเส้นต่อจุด เกมส์ฝึกทักษะTags เกมสฝึกสมอง: , , , ,

2010 © เกมส์ฝึกสมอง เกมส์ฝึกทักษะ Designed by Free Games